De informatie zoals getoond op onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij willen je er wel graag op wijzen dat de informatie niet bedoeld is ter vervanging van een consult bij je (huis)arts. Ons doel is om je te helpen bij het kiezen van het juiste supplement. Wij adviseren je bij klachten altijd eerst je (huis)arts te raadplegen.