Full Spectrum CBD oil 25% with organic MCT oil

All Natural Shop

Full Spectrum CBD oil 25% with organic MCT oil

Verkoopprijs€60,00
Hoeveelheid:

Onze nieuwe Distillaat olie. Goud van kleur en heeft een heerlijke smaak. Deze Full Spectrum CBD olie is van superieure kwaliteit. De olie is volledig natuurlijk, veilig en legaal. Onze Distillaat CBD Olie wordt verkregen uit EU goedgekeurde industriële hennep planten.

Cannabidiol (CBD) Distilaat van industriële hennep (Cannabis sativa L.) . Onze CBD-oliedruppels zijn getest en geanalyseerd voor zowel de cannabinoïdenverhouding als de microbiologische toereikendheid. Het bevat geen parabenen of kunstmatige kleurstoffen, geuren en is vrij van gifstoffen en zware metalen.

De CBD Olie 25% is uitermate geschikt voor mensen met zware klachten en die al wat langer bekend zijn met het gebruik van de Olie. Het biedt ondersteuning bij uw geestelijke en lichamelijke gezondheid of puur voor preventief gebruik.

Biologische MCT-olie
Distillaat CBD olie heeft als drager MCT-olie van gefractioneerde kokosolie.
MCT-olie verhoogt de bio beschikbaarheid van CBD (de hoeveelheid actieve inhoud die in uw bloedbaan terecht komt).
Elk supplement dat oraal wordt ingenomen, vindt zijn weg door de maag en darm voordat het de lever bereikt en komt uiteindelijk in de bloedbaan terecht. In elk stadium van dit proces gaat een deel van het actieve ingrediënt verloren in het proces. Uiteindelijk komt er minder CBD in de bloedbaan terecht.
MCT Oil gaat veel sneller door het spijsverteringsstelsel dan andere drageroliën, omdat MCT geen galzouten nodig heeft om te worden verteerd. Dit verhoogt dus de hoeveelheid CBD die de bloedbaan bereikt.
CBD-oliedruppels Ingrediënten: MCT olie, industriële hennepcomponenten met cannabinoïden (Cannabis sativa L.)

Our new distillate oil. Golden in colour and has a delicious taste. This full spectrum CBD oil is of superior quality. The oil is all-natural, safe and legal. Our Distillate CBD Oil is obtained from EU approved industrial hemp plants.

Cannabidiol (CBD) Distillate of industrial hemp (Cannabis sativa L.) . Our CBD oil drops are tested and analysed for both cannabinoid ratio and microbiological sufficiency. It contains no parabens or artificial colours, fragrances and is free of toxins and heavy metals.

CBD oil 25% is ideally suited for people with severe symptoms and those who have been familiar with its use for some time. It offers support for your mental and physical health or purely for preventive use.

Organic MCT oil. Distillate CBD Oil has as carrier MCT oil from fractionated coconut oil. MCT oil increases the bioavailability of CBD (the amount of active content that enters your bloodstream).
Any supplement taken orally finds its way through the stomach and intestine before reaching the liver and eventually entering the bloodstream. At each stage of this process, some of the active ingredient is lost in the process. Eventually, less CBD enters the bloodstream.

MCT oil passes through the digestive system much faster than other carrier oils because MCT does not require bile salts to be digested. This therefore increases the amount of CBD reaching the bloodstream.
CBD oil drops Ingredients: MCT oil, industrial hemp components with cannabinoids (Cannabis sativa L.)

Op voorraad