HHC + HHCP oil 20% 2000 mg (10 ml)

All Natural Shop

HHC + HHCP oil 20% 2000 mg (10 ml)

Verkoopprijs€60,00
Hoeveelheid:

HHCP-distillaat is 33 keer krachtiger dan HHC Hoewel de potentie van HHCP-destillaat vergelijkbaar is met die van HHC, zijn de effecten verschillend. Consumenten melden dat de high van deze verbinding vertraagd is in vergelijking met die van HHC. Ze melden gevoelens van ontspanning, verhoogde eetlust en euforie. Ze ervaren ook een verhoogde dorst. De effecten zijn over het algemeen tijdelijk en duren één tot vier uur. Het belangrijkste verschil tussen HHC en HHCP-destillaat is hun moleculaire structuur. HHCP is gemaakt van gehydrogeneerde delta-8-olie, die een moleculaire keten van 7 koolstofatomen heeft, terwijl HHC een keten van 5 koolstofatomen heeft. In tegenstelling tot HHC heeft HHCP een langere halfwaardetijd in het lichaam, wat betekent dat het twee of drie maanden actief blijft. Dit maakt HHCP-destillaat tot een populair ingrediënt voor zowel medische als recreatieve producten. Als je je echter zorgen maakt over de bijwerkingen, wil je misschien op zoek naar een ander cannabisproduct. Het is een zeldzame cannabinoïde die een hoger psychoactief effect heeft dan iedere andere Cannabinoïde zo ver bekend.
Het is effectiever in het behandelen van pijn dan THC. Een chemische verbinding in cannabis genaamd HHCP is meer psychoactief dan THC, en zeker net zo effectief. Ze beweren dat het kankercellen effectiever doodt dan andere cannabinoïden en het is in veel landen legaal. Het wordt ook gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen en is een populaire keuze voor alternatieve geneesmiddelen. Het proces van hydrogeneren maakt HHCP-destillaat stabieler. Het proces vervangt dubbele bindingen die kwetsbaar zijn voor oxidatie en verhoogt het molecuulgewicht. Het maakt HHC ook minder gevoelig voor beschadigingen. Het resultaat is een medicijn dat effectiever is in het behandelen van pijn dan THC. Hoewel er momenteel geen klinische onderzoeken zijn waarin de twee stoffen worden vergeleken, zijn de bevindingen van deze onderzoeken veelbelovend. met Biologische MCT

HHCP distillate is 33 times more potent than HHC Although the potency of HHCP distillate is similar to that of HHC, the effects are different.

Consumers report that the high of this compound is delayed compared to that of HHC. They report feelings of relaxation, increased appetite and euphoria. They also experience increased thirst. The effects are generally temporary, lasting one to four hours.

The main difference between HHC and HHCP distillate is their molecular structure. HHCP is made of hydrogenated delta-8 oil, which has a molecular chain of seven carbon atoms, while HHC has a chain of five carbon atoms. Unlike HHC, HHCP has a longer half-life in the body, meaning it remains active for two or three months. This makes HHCP distillate a popular ingredient for both medical and recreational products.

However, if you are worried about its side effects, you might want to look for another cannabis product. It is a rare cannabinoid that has a higher psychoactive effect than any other Cannabinoid so far known.

It is more effective in treating pain than THC. A chemical compound in cannabis called HHCP is more psychoactive than THC, and certainly just as effective. They claim it kills cancer cells more effectively than other cannabinoids and it is legal in many countries.

It is also used to treat various conditions and is a popular choice for alternative medicine. The process of hydrogenation makes HHCP distillate more stable. The process replaces double bonds that are vulnerable to oxidation and increases the molecular weight. It also makes HHC less susceptible to damage. The result is a drug that is more effective in treating pain than THC. Although there are currently no clinical trials comparing the two substances, their findings are promising with Biological MCT.

Op voorraad