Natural terpenes Girl Scout Cookies Connoisseur Concentrates (1 ml)

All Natural Shop NL

Natural terpenes Girl Scout Cookies Connoisseur Concentrates (1 ml)

Verkoopprijs€25,00
Hoeveelheid:

About CBD

The popularity of the cannabis ingredient CBD has skyrocketed in recent years. Not surprisingly, as CBD has many positive properties for the body and mind. Just a step back: what is CBD exactly? CBD is the abbreviation for cannabidiol. This is an active substance found in hemp and cannabis. CBD and THC are the two main constituents (also called cannabinoids) in marijuana. You could say that CBD is the lesser-known brother of THC.

One possible reason THC is better known is that it is found in greater quantities in cannabis and is more psychoactive. That is, THC is largely responsible for the feeling of being 'high'. CBD, on the other hand, is less psychoactive. CBD can influence the effects of THC. This is beneficial because thanks to CBD, the adverse effects of THC (e.g. feelings of anxiety, restlessness, lack of control and feeling too high) can be reduced.

What are the benefits of CBD?

CBD has beneficial effects on health. For instance, this cannabinoid makes you calmer and more confident. Chances are you'll experience better sleep and have more energy during the day. Furthermore, CBD is good for strong bones, a good mood and healthy intestinal flora. CBD is also used for depression, ADHD and physical illnesses like osteoarthritis and fibromyalgia.

One of the main features of CBD is that it has no addictive effects. Too good to be true? We would love to convince you of the wonder drug CBD. Interested in the CBD products from All Natural Shop? Take a look in our webshop right away and order your CBD.

When is it better not to use CBD?

Medicinal CBD is usually dispensed in liquid form. You buy it in a bottle. Always stick carefully to the advised dosage. Before using CBD oil, shake the bottle briefly. Apply the liquid under the tongue and make sure it stays there for at least half a minute before swallowing the CBD. This way, the active ingredients can be absorbed into the blood as quickly and well as possible and you will achieve the optimal effect.

erpenen - Girl Scout Cookies
Cannabis (biologisch)
Er is meer dan twee jaar besteed aan het produceren van dit profiel om het de GSC-naam waardig te maken. Aardse, milde, zoete cannabistonen vermengen zich tot een Cannabis terpenenprofiel met zachte tonen van echte Girl Scout koekjes.

TERPENEN PROFIELANALYSE
PG / PEG - Nee
ORGANISCH - JA
ESSENTIËLE OLIËN - Nee
KUNSTMATIGE SMAKEN - Nee
CATEGORIE - CANNABIS (ORGANISCH)
ENHANCE / HIDE AROMA - ENHANCE

HOE RUIKT HET?
Zoet, gasachtig, OG

WAT PROEF JE ALS JE HET ROOKT?
Girl Scout Cookies is een gedeeltelijk gemengde soort, de smaken passen goed bij elkaar, maar je zult verschillende smaken hebben op verschillende punten van je inademing en uitademing
Eerst aards, daarna een schone, zoete, milde cannabissmaak

LET OP!
Terpenen zijn vluchtige stoffen die ontvlambaar zijn. Terpenen komen in planten in bepaalde percentages voor en kunnen voor zowel de plant als de mens veel profijt bieden. In onze producten komen de terpenen echter in geconcentreerde vorm voor, waardoor er irritatie of gevaar kan ontstaan bij een te hoge en/of onverdunde dosering. Terpenen dienen verdund te worden voor gebruik. In onverdunde vorm kunnen er huidirritaties of een allergische huidreactie optreden. Spoel de huid af met water bij irritaties. Kan in onverdunde vorm gevaarlijk zijn wanneer de geconcentreerde stof bij het inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij inslikken direct een dokter waarschuwen. Braken niet opwekken!

INGREDIËNTEN
ELK HANDGEMAAKT TERPENE PROFIEL BEVAT EEN COMBINATIE VAN TERPENEN GESELECTEERD UIT DE LIJST HIERONDER
Alpha Pinene | Beta Pinene | Myrceen | Ocimene | Terpineol | Beta Caryophyllene | Humulene | Linalool | Limoneen | Terpinolene | Valenceen | Geranoil | Phellandrene | Terpinene | Borneol | Phytol | Sabinene | Carene | Fenchol | Bisabolol | Camphene | Kamfer | Menthol | Nerolidol | Eucalyptol
Terpenen - Zkittlez 100% Natuurlijk
Cannabis (biologisch)
Zkittlez is een super populair terpenenprofiel. De perfecte mix van cannabis en een verse zak Zkittlez. Dit cannabis terpenenprofiel smaakt naar cannabis met een vleugje zoete citrus, die je nog steeds kan proeven als je aan het vapen bent.


TERPENEN PROFIELANALYSE:
PG / PEG - Nee
ORGANISCH - JA
ESSENTIËLE OLIËN - Nee
KUNSTMATIGE SMAKEN - Nee
CATEGORIE - CANNABIS (ORGANISCH)
ENHANCE / HIDE AROMA - ENHANCE

HOE RUIKT HET?
Zoete Snoepjes, zure citrus

WAT PROEF JE ALS JE HET ROOKT?
Zkittlez is een goed gemengd profiel, waarbij de smaken allemaal mooi in elkaar overlopen en meer naar een snoepje neigen dan naar sterke cannabis. Eerst een milde zure citrus, gevolgd door een dennenzoet mengsel.

LET OP!
Terpenen zijn stoffen die ontvlambaar zijn. Terpenen komen in bepaalde percentages in planten voor en kunnen voor zowel de plant als de mens veel profijt bieden. In onze producten komen de terpenen echter in geconcentreerde vorm voor, waardoor er irritatie of gevaar kan ontstaan bij een te hoge en/of onverdunde dosering.

INGREDIËNTEN
ELK HANDGEMAAKT TERPENENPROFIEL BEVAT EEN COMBINATIE VAN TERPENEN, GESELECTEERD UIT DE LIJST HIERONDER
Alpha Pinene | Beta Pinene | Myrceen | Ocimene | Terpineol | Beta Caryophyllene | Humulene | Linalool | Limoneen | Terpinolene | Valenceen | Geranoil | Phellandrene | Terpinene | Borneol | Phytol | Sabinene | Carene | Fenchol | Bisabolol | Camphene | Kamfer | Menthol | Nerolidol | Eucalyptol

 

Cannabis (organic). More than two years were spent producing this profile to make it worthy of the GSC name. Earthy, mild, sweet cannabis notes blend into a Cannabis terpene profile with gentle notes of real Girl Scout biscuits.

Terpene profile analysis

PG / PEG - NO
ORGANIC - YES
ESSENTIAL OILS - NO
ARTIFICIAL FLAVOURS - NO
CATEGORY - CANNABIS (ORGANIC)
ENHANCE / HIDE AROMA - ENHANCE

How does it smell?

Sweet, gassy, OG

What you taste when you smoke it

Girl Scout Cookies is a partially mixed strain, the flavours blend well together, but you will have different flavours at different points of your inhale and exhale. Earthy at first, then a clean, sweet, mild cannabis flavour

CAUTION!

Terpenes are volatile substances that are flammable. Terpenes occur in plants in certain percentages and can be of great benefit to both plants and humans. In our products, however, terpenes are present in concentrated form, which can cause irritation or danger if the dosage is too high and/or undiluted. Terpenes should be diluted before use. In undiluted form, skin irritation or allergic skin reaction may occur. Rinse skin with water in case of irritation. May be hazardous in undiluted form if concentrated substance enters respiratory tract if swallowed. If swallowed, call a doctor immediately. Do not induce vomiting!

Ingredients

Each handcrafted terpene profile contains a combination of terpenes selected from the list below:

Alpha Pinene | Beta Pinene | Myrcene | Ocimene | Terpineol | Beta Caryophyllene | Humulene | Linalool | Limonene | Terpinolene | Valencene | Geranoil | Phellandrene | Terpinene | Borneol | Phytol | Sabinene | Carene | Fenchol | Bisabolol | Camphene | Camphor | Menthol | Nerolidol | Eucalyptol